Kuuro opiskelija pärjää mainiosti monella alalla

Kuurot opiskelijat ovat edelleen poikkeustapauksia, mutta vähitellen koulut ovat oppineet suhtautumaan positiivisemmin erilaisiin opiskelijoihin. Kuuroille opiskelun mahdollistaa toimiva tulkkirinki ja usko omaan osaamiseen. Kuurous vaikuttaa omalla tavallaan sekä opiskelussa että tulevassa ammatissa, mutta ainakin muotoilijaksi opiskeleva Aino ja sairaanhoitajaksi opiskeleva Janita näkevät kuulon puutteen ja viittomakielen taidon nimenomaan vahvuuksina, joita he voivat hyödyntää tulevissa ammateissaan. Kuurous on ollut este vain silloin, kun siihen liittyy ennakkoluuloja. Käytännön opiskelussa molemmat ovat pärjänneet mainiosti.

Aino kuurous ei ole vaikuttanut muotoilijanopintoihin

Aino Laiho opiskelee HAMKissa muotoilua, erikoistuen lasiin ja keramiikkaan. Muotoilu valikoitui omaksi alaksi hieman vahingossa, sillä hakuaikaan hän oli vapaaehtoistöissä Ghanassa. Äitinsä ehdotuksesta hän haki opiskelemaan muotoilua ja HAMK valikoitui oppilaitokseksi, koska se on oli ainoa muotoilua opettavista kouluista jonne ei tarvinnut lähettää ennakkotehtäviä etukäteen vaan opiskelijavalinta tehtiin pääsykokeiden kautta, jolloin Ainon ei tarvinnut alkaa selvittää muotoilutehtävien postittamista Afrikasta käsin. Opinnot ovat osoittautuneet oikeaksi valinnaksi, vaikka se aluksi vaatikin totuttelua. Ainon mukaan ensimmäiset kaksi ja puoli vuotta olivat hankalia, eivätkä tietokoneen InDesign ja Photoshop -ohjelmat totelleet, vaan lähinnä turhauttivat. Hän epäili alanvalintaa useamman kerran, mutta kertoo nyt olevansa tyytyväinen, että päätti kuitenkin jäädä. Katsoessaan nyt opintopolkuaan taaksepäin, Aino kokee myös kasvaneensa ihmisenä ja ottaneensa tärkeän askeleen kohti ammattilaisuutta. Hän on oppinut olemaan itselleen armeliaampi ja antamaan aikaa opettelulle. Käytännön opiskelut ovat sujuneet hyvin. Kontaktitunneilla ja ryhmätöiden aikana Ainolla on mukanaan tulkki, mutta tietokoneella tehtävät harjoitukset sujuvat toki aivan kuten muillakin opiskelijoilla. Hän kertoo kuitenkin nopeasti kokeneensa, että kuuluu joukkoon ja on yksi opiskelijoista muiden joukossa ja on välttynyt suuremmilta haasteilta. Hän näkee kuuroutensa lähinnä voimavarana ja työkaluna, jonka avulla voi tarkastella asioita tavallista laajemmasta perspektiivistä.

Kuurous oli koitua esteeksi sairaanhoitajaopinnoille

Tamperelainen Janita Tiainen opiskelee sairaanhoitajaksi, mutta joutui taistelemaan oikeudestaan opiskelupaikkaan. Hän tiesi haluavansa sairaanhoitajaksi ja pärjäsikin mainiosti Tampereen ammattikorkeakoulun pääsykokeissa. Tie päättyi kuitenkin soveltuvuuskokeeseen, jossa kuurous katsottiin esteeksi opiskelulle. Janita ei tyytynyt päätökseen vaan hankki lakimiehen ja teki päätöksestä oikaisuvaatimuksen. Lopulta ammattikorkeakoulun tutkintolautakunta päätyi hyväksymään vaatimuksen ja päättivät, että TAMKissa on mahdollista järjestää opinnot myös kuurolle opiskelijalle. Suomessa on aiemmin valmistunut kuuro sairaanhoitaja Jyväskylästä ja Lahdesta, mutta Tampereella Janita on ennakkotapaus. Janita itse ei ole epäillyt hetkeäkään opintojen sujumista. Tukenaan hänellä on tulkkirinki, jossa samat tulkit vuorottelevat koko opiskeluajan. Asiantuntevat tulkit ovat tärkeitä, sillä heidän täytyy osata myös tarvittava erikoissanasto. Tulkit ovat apuna paitsi oppitunneilla, myös potilaiden kohtaamisessa harjoittelun aikana.

Janita haluaa sairaanhoitajana hoitaa viittomakielisiä potilaita

Tutkintolautakunta korosti hyväksymispäätöstä tehdessään, että he eivät ota kantaa mahdolliseen työllistymiseen, vaan työantajat päättävät tulevaisuudessa, palkkaavatko he kuuron sairaanhoitajan. Janitalla on selkeä suunnitelma siitä, että hän haluaa tulevaisuudessa työskennellä nimenomaan viittomakielisten asiakkaiden kanssa. Tämä on toki myös asiakkaan etu, sillä silloin he saavat hoitajan, joka puhuu heidän äidinkieltään. Tämä on erityisen tärkeää muistisairaan tai vanhuksen kohdalla, joiden voi olla hankalampaa käyttää tulkkia eikä kirjoittaminen tai lukeminen onnistu samalla tavalla. Silloin on helpottavaa, jos sairaanhoitaja osaa viittoa ja hänen kanssaan voi kommunikoida suoraan. Janita on innoissaan opinnoistaan ja tyytyväinen nyt myös siitä, että hänen tapauksensa on noussut julkisuuteen. Hän toivoo, että hänen kamppailunsa avaisi ovia muillekin ja koulut heräisivät siihen, ettei kuurojen opiskelijoiden hyväksyminen vaadi mahdottomia erityisjärjestelyjä.