Näkövammaisten Liitto Ja Sen Toiminta

Näkövammaisten liitto on asiantuntija liitto ja tarjoaa muun muassa koulutusta näkövammaisten kanssa työskenteleville ja säätiön kautta voi hakea myös apurahaa näkövammaisuuden tutkimuksiin ja työhön.

Näkövammaisten liiton suurin osa koulutuksista tapahtuu kurssikeskus ja palvelu- sekä toimintakeskus Iiriksessä Helsingissä. Näkövammaisten liitolta voi kurssikalenterin lisäksi tilata yksityisiä koulutuksia. Koulutuksista yksi esimerkki on pistekirjoituksen perusteet.

Näkövammaisten Liitto Ja Sen Toiminta

Vapaaehtoiseksi toimintaan mukaan

Näkövammaisten liitto etsii aktiivisesti uusia vapaaehtoisia toimintaansa. Monet näkövammaiset tarvitsevat opiskelun, harrastuksien tai työhön liittyvän materiaalin ääneen lukua. Vapaaehtoiset tuottavat siis alueellista ja yksilöllistä äänimateriaalia näkövammaisten käyttöön. Äänilehdet alueellisesti, uutiset ja yksilöiden materiaali tuotetaan pääsääntöisesti Suomessa vapaaehtoisten voimin. Näkövammainen voi lähettää tai tuoda luettavan materiaalin lukupalveluun, josta se uudelleen lähetetään vapaaehtoiselle lukijalle. Lukijana pääsee tekemään siis helposti ja mielenkiintoisesti vapaaehtoistyötä. Lukupalvelun kautta vapaaehtoiseksi haluaville lainataan mikrofoni ja kuuloke settejä, mutta oma tietokone täytyy löytyä sillä, lukupalvelu tapahtuu kotoa käsin omalta koneelta. Alueyhdistykset etsivät säännöllisempään lukemiseen myös omia vapaaehtoisiaan. Vapaaehtoisia haetaan myös kokemustoimijoiksi kertomaan omista kokemuksistaan oppimisprosessissa tai siitä, kuinka näkövammaisena tai vammautuneena on päässyt etenemään ja tekemään sekä oppimaan uutta. Oma kohtainen kokemus on aina yksilöllinen ja erilaisia tarinoita halutaan kuulla sekä jakaa. Oma tarina voi olla toiselle sellainen, että siitä saa energiaa ja jaksamista varsinkin, jos näkö on vammautunut myöhemmässä vaiheessa elämää. Ystäväpalveluun ja opastajaksi sekä avustajaksi haetaan jatkuvasti lisäkäsipareja. Oman alueesi vapaaehtoiseksi haetaan usein muun järjestön kuten Suomen Punaisen Ristin kautta tai alue yhteisöjen kautta. Myös Kansalaisareenan kotisivuilta löytyy kattavasti luettavaa ja yhteydenotto kanavia vapaaehtoistyöhön haluaville. Kaupunkien, kirkkojen ja seurakunnan kautta vapaaehtoistyön tekeminen on mielekästä ja palkitsevaa.

Yhdessä näemme enemmän

Näkövammaisten liiton slogaani kuuluu näin: ”Yhdessä näemme enemmän”. Liiton tehtävänä on antaa näkövammaisille yhtenäisemmät ja tasa-arvoisemmat edellytykset Suomessa. He ajavat erilaisia lakipykäliä ja ehdotuksia, joilla parannetaan näkövammaisten päivittäistä arkea ja he pyrkivät toiminnallaan kouluttamaan ja tiedottamaan näkövammaisuudesta. Se on näkövammaisten ihmisten etu- palvelu- ja asiantuntijajärjestö. Koulutuskeskus Iiriksessä pyritään pitämään mahdollisimman paljon koulutusta, kursseja ja muuta toimintaa. Liitto kertoo noudattavansa YK:n vammaisten oikeuksien sopimusta ja aina asettuvansa heikomman osapuolen puolelle. Toiminnan halutaan olevan täysin läpinäkyvää ja avointa. Turvallisuus on yksi arvoista, sitä koitetaan pyrkiä parantamaan näkövammaisten osalta sillä, että fyysisen sekä henkisen pelon lähteitä pyritään poistamaan yhteiskunnastamme. Samoin kuin sosiaalisen ympäristön aiheuttaman pelon ja turvallisuuden tunteen. Liitolla on visio vuoteen 2021. Sen mukaan liitto haluaa olla vuoteen 2021 mennessä näkyvä ja vaikuttava vahva toimija yhtenäisen ja yhdenvertaisen Suomen rakentamisessa, he haluavat olla näkövammaisten elämänlaadun kannalta osallistuttava taho ja tunnettu yhteistyön hakuisuudesta ja keskusteleva asiantuntija organisaatio. Vahvana yhteiskunnallisena vaikuttajana liitto haluaa ajaa edustaviensa henkilöiden asiaa rajusti, mutta vahvasti keskustellen ja ratkaisuehdotuksia antaen. He tekevät runsaasti yhteistyötä muiden järjestöjen ja tahojen kanssa, muun muassa toimivat asiantuntija tehtävissä muun päätöksen teon rinnalla ja antavat ehdotelmia, miten myös näkövammaisten ihmisten puolelta laita on johonkin tiettyyn asiaan. He toimivat viranomaisten apuna sekä myös muun muassa Sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntija apuna tarvittavissa tapauksissa. Liiton tukemilla alueellisilla jäsen yhteisöillä on suuri merkitys alueellisessa asiantuntijuudessa sekä osallistumisen työssä ja tästä syystä liitto tukee jäsen yhteisöjä paljon. Jäsenyhdistykset antavat paljon vertaistukea ja järjestävät paikallista ohjelmaa sekä ovat paljon mukana liiton toiminnassa.